Aanmelden Vergadering

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor de vergadering van het Wijkplatform van 16 september. In verband met de corona-maatregelen zijn we verplicht om een maximum aantal deelnemers te hanteren en bovendien een gezondheidscheck uit te voeren.

U wordt gevraagd om eerst kennis te nemen van het Protocol voor Vergaderingen. Vervolgens kunt u onderstaand formulier invullen, waarmee u expliciet verklaart:

  • dat u kennis heeft genomen van het Protocol voor Vergaderingen en hiermee akkoord bent
  • dat u en uw huisgenoten GEEN corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebben
  • dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld

Uw aanmelding moet uiterlijk 14 september 2020 12:00 uur binnen zijn.

Ondergetekende

wil graag deelnemen aan de vergadering van het Wijkplatform op 16 september 2020 en verklaart hierbij:

Ik heb GEEN corona-gerelateerde klachtenMijn huisgenoten hebben GEEN corona-gerelateerde klachtenIk heb kennis genomen van het vergader protocol en ben daarmee akkoordIk ga akkoord met de vastlegging van mijn gegevens voor maximaal 3 maandenIk heb dit formulier naar waarheid ingevuld