Veiligheid

Context:

In de enquête is gevraagd welke maatregelen ten aanzien van de veiligheid, zowel verkeer als woonomgeving meer aandacht verdienen. Tijdens de groepsdiscussie is de nadruk komen te liggen op mogelijkheden om in gesprek met handhavers en bewoners te komen tot maatregelen, die gedragsverandering bevorderen. De werktitel voor de Wijkagenda is geworden: 

Werkgroep bewoners / Handhavers

 

Status 23 augustus 2017:

De werkgroep Veiligheid is bezig geweest met onderzoek naar (het gevoel van) veiligheid/onveiligheid en naar de mogelijke maatregelen. In een vergadering van het Wijkplatform zijn als eerste al gepresenteerd:

  • Eenvoudige maatregelen, die we zelf kunnen nemen: deugdelijke sloten, dievenklauwen, extra belemmeringen bij schuiframen en –puien; tuinhek en –deur afsluiten bij afwezigheid
  • Extra verlichting op donkere plaatsen als stegen, parkeerplaatsen en garagepleinen; deelname aan een WhatApp-groep en/of Burgernet
  • Drastischer maatregelen als een kiezelpad, luiken voor deuren en ramen tot zelfs een alarmsysteem

De werkgroep is nog aan het inventariseren welke veiligheid verbeterende maatregelen kunnen worden genomen en welke rollen en verantwoordelijkheden daarin bestaan voor bijvoorbeeld de gemeente en de BOA’s.