Sociale Samenhang

Context:

In de enquête is gevraagd naar maatregelen om de manier waarop we als wijkbewoners met elkaar omgaan te veranderen / verbeteren en welke organisaties hierbij kunnen inspringen. Tijdens de groepsdiscussie kwam de focus te liggen het voorkomen van leegstand, het stimuleren van zorg voor elkaar en de integratie bevorderen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten. De werktitel voor de Wijkagenda is geworden:

Stimulering Zorg voor Elkaar

Status op 23 augustus 2017:

Deze werkgroep heeft allereerst verschillende onderdelen geïdentificeerd om die te kunnen voorzien van suggesties. Het gaat hier om:

  • Zorg voor ouderen, waarbij aandacht voor eenzaamheid, bevorderen zelfredzaamheid
  • Elkaar leren kennen en verbinden, waaronder aandacht voor je buren, de 4e man uitnodigen voor een spelletje kaart

Integratie, waaronder behoefte-inventarisatie extra kennis Nederlands, organiseren gezamenlijke activiteiten
De werkgroep heeft contact met actieve en betrokken moeders met een etnische achtergrond, die zich zorgen maken om de toekomst van hun jongeren. Dit project is al besproken met de wethouder en met Welzijn Woerden. De werkgroep wil graag dit project en andere initiatieven ondersteunen en zoekt nog naar nieuwe leden, die actief willen meewerken met “Zorg voor elkaar”.

Wilt u ook meehelpen om ons Schilderskwartier steeds beter en veiliger te maken ? Heeft u wel iets met een van de onderwerpen van de Wijkagenda ? Meld u dan aan via wpfskw@live.nl.