Wijkagenda 2017 – 2018

De Wijkagenda 2017-2018 is voor het Wijkplatform een richtsnoer om aan specifieke onderwerpen meer aandacht te schenken. Middels een enquête zijn de onderwerpen gekozen uit de vijf thema’s: Voorzieningen, Veiligheid, Milieu, Openbare Ruimte en Sociale Samenhang. De resultaten van de enquête vindt u hier.

Om de ambitie: meer aandacht schenken waar te maken zijn werkgroepen ingericht, die in de context van de Wijkagenda bekijken wat nodig is om verbeteringen/veranderingen te realiseren. Deze groepen rapporteren maandelijks in het Wijkplatform, zodat de focus gericht blijft op de onderwerpen uit de Wijkagenda 2017-2018.