Verslag Politiek Wijkcafé

Het programma was als volgt:

19:45 – 20:10                     Inloop / koffie / kijken bij de partijen

20:10 – 20:45                     Iedere partij krijgt kort (max. 3 min) de gelegenheid antwoord te geven op de vragen:

   • Wat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar betekend voor het Schilderskwartier
   • Wat gaat uw partij de komende 4 jaar betekenen voor het Schilderskwartier

20:45 – 21:10                     Korte pauze

21:10 – 21:45                     Vragen / debat onder leiding van de voorzitter van het Wijkplatform

21:45 – 22:15                     Napraten en ruimte voor campagne (champagne pas op 21 maart)

Voor het Wijkplatform Schilderskwartier en de bewoners zijn de volgende thema’s belangrijk (zie ook op onze website, de Wijkagenda 2017-2018):

 • Veiligheid (de beleving van veiligheid/onveiligheid, maatregelen ter zake)
 • Milieu (de kwaliteit van de leefomgeving)
 • Grijs en Groen (openbaar groen, bestrating, straatmeubilair)
 • Sociale Samenhang (voorzieningen diverse leeftijdscategorieën, zorg voor elkaar)
 • Verkeer / Verkeersafwikkeling (doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer)