Vergaderstukken

Bij een vergaderingen kunnen brieven, nota's of presentaties worden gebruikt om het besproken onderwerp in te leiden of te verduidelijken. Deze zogenaamde vergaderstukken zijn hier per vergadering nog eens apart opgesomd en bruikbaar als hyperlink naar het desbetreffende vergaderstuk. Uitzondering hierop vormen de Notulen van een vergadering, deze zijn separaat verzameld op de pagina Notulen.

Vergadering 29 augustus 2018
Vergadering van 20 december 2017
Vergadering van 18 oktober 2017
  • Presentatie over de Wijkagent
  • Verslag werkgroep Grijs&Groen
  • Verslag werkgroep Samen Zijn Samen Doen
Vergadering van 20 september 2017
Vergadering van 23 augustus 2017
Vergadering van 19 april 2017
Vergadering 22 februari 2017