Vergaderstukken

Bij een vergaderingen kunnen brieven, nota's of presentaties worden gebruikt om het besproken onderwerp in te leiden of te verduidelijken. Deze zogenaamde vergaderstukken zijn hier per vergadering nog eens apart opgesomd en bruikbaar als hyperlink naar het desbetreffende vergaderstuk. Uitzondering hierop vormen de Notulen van een vergadering, deze zijn separaat verzameld op de pagina Notulen.

  • Presentatie over de Wijkagent
  • Verslag werkgroep Grijs&Groen
  • Verslag werkgroep Samen Zijn Samen Doen