Het Wijkplatform

De gemeente wil wijkgericht werken en bewoners daarbij betrekken. De gemeente heeft zich verplicht om wijkplatforms te informeren en te raadplegen over alle plannen die van belang zijn voor de wijk. Een wijkplatform heeft adviesrecht en krijgt een budget om onkosten en activiteiten te betalen.

Het Wijkplatform Schilderskwartier is een organisatie van en voor de wijkbewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Het Wijkplatform organiseert o.a. wijkoverleggen, een wijkschouw, bewonersavonden, wijkfeesten en buurtactiviteiten. Het Wijkplatform vergadert geregeld samen met gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnswerk. Tevens publiceert het Wijkplatform drie à viermaal per jaar een wijkkrant.

Leefbare wijk waar bewoners over meepraten

In onze wijk speelt van alles waar in de vergaderingen van het wijkplatform over wordt gesproken, zoals:

  • renovatie en nieuwbouw
  • meldingen van overlast of klachten
  • voorzieningen voor kinderen en jongeren
  • integratie van bewoners uit andere landen
  • bloemen, planten en bomen in het openbaar groen
  • verkeersontwikkelingen
  • sociale veiligheid en verkeersveiligheid
  • criminaliteit
  • speelplaatsen

Wilt u meepraten en/of meewerken ? U bent van harte welkom op onze openbare vergaderingen, die maandelijks op een woensdagavond worden gehouden in het gebouw De Plint, Jozelf Israëlslaan 20A. 

Wilt u weten wanneer we vergaderen ? U vindt hier onze vergaderdata.