Contact

Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform bestaat uit:

  • Theo Streng                        voorzitter
  • Engelbert van Voorden       vice-voorzitter
  • Maurits Coltof                      penningmeester
  • Carol Bos                            secretaris

De vaste vertegenwoordigers van de gemeente zijn:

  • Tymon de Weger                wijkwethouder
  • Remco Jutstra                    wijkambtenaar

Namens de politie zijn de Wijkagenten:

  • Halil Topal
  • Jolanda Kloosterziel

Neem contact op met het Wijkplatform Schilderskwartier

Ondergetekende

wil graag deelnemen aan de vergadering van het Wijkplatform op 16 september 2020 en verklaart hierbij:

Ik heb GEEN corona-gerelateerde klachtenMijn huisgenoten hebben GEEN corona-gerelateerde klachtenIk heb kennis genomen van het vergader protocol en ben daarmee akkoordIk ga akkoord met de vastlegging van mijn gegevens voor maximaal 3 maandenIk heb dit formulier naar waarheid ingevuld