Categorie: Nieuws

0

Save the date

Wil je – samen met andere vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties – meedenken over hoe in 2019 de maatschappelijke vraagstukken in Woerden kunnen worden opgepakt? Hoe werken we samen, welke resultaten willen we bereiken en hoe versterken we elkaar?Reserveer dan maandag 2 juli alvast in jouw agenda voor de werkconferentie:‘De...

0

Armoede en Politieke Partijen

De Raad van Kerken gaat in gesprek met de politieke partijen over Armoede in Woerden.Welke plannen hebben de politieke partijen om de armoede en de inkomensproblematiek in Woerden aan te pakken? Deze vraag staat centraal tijdens het debat dat de Raad van Kerken organiseert op 6 maart a.s.. Armoede, inkomensverschillen...

0

Tweede vergadering Wijkplatform

Op 21 februari was de 2e vergadering van het Wijkplatform Schilderskwartier. Frans Drilling werd gecomplimenteerd met de opmaak van de Wijkkrant en we maakten kennis met de nieuwe wijkambtenaar Remco Jutstra. Aansluitend werd de vergadering bijgepraat over de stand van zaken bij WoerdenWijzer, het loket bij de gemeente “voor als...

2

Inloopavond woningbouw Jan Steenstraat

Het zal u nauwelijks ontgaan zijn: er zijn bouwplannen voor het terrein van de voormalige Willem-Alexander school, u weet wel, aan de Jan Steenstraat. Wat gaat daar dan precies gebeuren ? De Gemeente Woerden organiseert hierover samen met de projectontwikkelaar een inloopavond.Deze inloopavond is op maandag 19 februari van 19:30...