Categorie: Nieuws

0

Duurzame energie

Namens het team Energietransitie van de gemeente Woerden bericht ik u: Vanwege de coronamaatregelen zijn vorige maand de fysieke bijeenkomsten over het grootschalig opwekken van energie afgelast. Om in gesprek te blijven met de inwoners wordt een aantal activiteiten deze periode online voortgezet. Zou u deze informatie met uw achterban...

0

Vergadering 22 april geannuleerd

De beperkende maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan blijven voorlopig onverminderd van kracht tot eind april. Directe consequentie hiervan is, dat wij hebben besloten om de vergadering van 22 april 2020 te annuleren.   Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform heeft wel het...

0

Corona-hulp

De overheid vraagt ons niet alleen om thuis te werken/thuis te blijven. De oproep is ook om meer naar elkaar om te kijken en voor elkaar te zorgen. In Woerden vindt dit navolging via deze facebookpagina waar je hulp kunt aanbieden of hulp kunt vragen. Wilt u weten wat de...

0

Annulering door Corona

Zoals inmiddels bekend worden beperkende maatregelen genomen om de besmetting door het Corona-virus te beperken of zelfs te voorkomen. We noemen hier met name: Blijf thuis met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Neem contact op met de huisarts als klachten verergeren. Voor kwetsbare personen (ouderen en...