Auteur: Carol

0

Nog even de Haagbeuk

De Haagbeuk is een door ons in het Schilderskwartier geliefde ouwe knar met zeker een bladerdak van rond de 2700 kubieke meter aan blaadjes. Deze ouwe knar haalt per uur 2,5 kilo koolzuur uit de lucht door fotosynthese. Dat bomen ook de longen zijn van de aarde is dus niet...

0

Wijkkrantredactie gaat van start

Afgelopen donderdag was het dan zo ver. Enkele vrijwilligers hebben zich gemeld bij de voorzitter voor de redactie van onze Wijkkrant. De bestaande redactie heeft te weinig tijd, dus is het hoog tijd voor vernieuwing. Onder het genot van koffie en koekjes maakten we kennis met elkaar. Al tijdens de...

Agenda 16 oktober 2019 0

Agenda 16 oktober 2019

Datum  16 oktober 2019 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (18 september 2019) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Wijkkrant Punten van en voor de Wijkagent Vergaderschema 2020 Evaluatie Wijkfeest 2019 Stand van zaken...

Agenda 18 september 2019 0

Agenda 18 september 2019

Datum  18 september 2019 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (22 mei 2019) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Status Haagbeuk Subsidie-aanvraag 2020 Jaarverslag 2018 – Begroting 2020 Ingekomen E-mails: Uitnodiging Energietransitie (25 september)...