Auteur: Carol

0

Protest tegen besluit Haagbeuken

Het college van B&W heeft recentelijk het besluit genomen om één van de haagbeuken aan de Jan Steenstraat toch te kappen. De bewuste haagbeuk grenst aan het bouwterrein Schildersgilde aan de kant van de Floris Versterstraat.  Het besluit wordt toegelicht in een Raads InformatieBrief, RIB nr. 19R.00332. Het Wijkplatform Schilderskwartier is...

Agenda 22 mei 2019 0

Agenda 22 mei 2019

Datum  22 mei 2019 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (24 april 2019) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Nieuwe werkgroepen E-mail inz Collegebesluit E-mail aankondiging RIB plus RIB Punten van en voor de...

Agenda 24 april 0

Agenda 24 april

Datum  24 april 2019 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (13 maart 2019) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Punten van en voor de Wijkagent Resultaten Enquête Wijkagenda Resultaten Nieuwe werkgroepen Wijkschouw 2019 Aardgasvrij Stand...

0

Enquete: de Wijkagenda 2019 – 2020

Het Wijkplatform Schilderskwartier werkte de afgelopen jaren met een zogenaamde wijkagenda. Het Wijkplatform maakt de wijkagenda samen met buurtgenoten, ondernemers, de gemeente en andere partners in de wijk. In deze wijkagenda staan onderwerpen/thema’s die veel wijkbewoners belangrijk vinden. Het is een bundeling van ideeën om de wijk beter te maken....