Auteur: Carol

0

Metingen oneffenheden op televisie

In de laatste vergadering van het Wijkplatform zijn de metingen van de oneffenheden n een aantal straten aan de orde geweest. Dit was reden voor het Wijkplatform om aan de gemeente te vragen versneld onderhoud uit te voeren aan de Floris Versterstraat – Coba Ritsemastraat. Dit is namelijk de fietsroute...

0

Zakpaal ‘s-Gravensloot geplaatst

Op 20 april is de zakpaal op de ‘s-Gravensloot in werking gesteld door wethouder Margot Stolk. Al lange tijd zijn hardrijders de bewoners een doorn in het oog, het inrijverbod voor niet- bestemmingsverkeer tijdens de spitsuren wordt massaal genegeerd.Aanvankelijk kozen de bewoners voor een volledige afsluiting, 7 dagen per week....

Agenda 19 april 2017 0

Agenda 19 april 2017

Datum:19 april 2017Start:20:00 uurLocatie:De Plint, Jozef IsraëlslaanSamenstelling:De vergadering is MET Overlegpartners Opening en vaststellen agendaVerslag vorige vergadering (22 maart 2017) / AktiepuntenMededelingen / Ingekomen post:Meting Oneffenheden ==> Aktiepunt 4Vraagstelling inzake Meerjaren OnderhoudsProgrammaEmail Jacqueline Scheenstra inzake De verbindingPunten van en voor de WijkagentGesprek met de BOA’sRapport 30km zoneWoerden klimaatneutraal / Schilderskwartier...

0

Tekentafelbeleid

Vandaag verzamelden een aantal leden zich weer voor de jaarlijkse Opschoondag. Het weer werkte mee: veel zon, een enkele wolk en een fris windje zorgden voor een aangename temperatuur.We verzamelden ons rond 09:30 bij De Plint, waar we eerst koffie met gebak (een taart van de gemeente) kregen onder het...