Auteur: Carol

0

Tekentafelbeleid

Vandaag verzamelden een aantal leden zich weer voor de jaarlijkse Opschoondag. Het weer werkte mee: veel zon, een enkele wolk en een fris windje zorgden voor een aangename temperatuur.We verzamelden ons rond 09:30 bij De Plint, waar we eerst koffie met gebak (een taart van de gemeente) kregen onder het...

0

Verrassend rapport 30km-zone

Op verzoek van het Wijkplatform Schilderskwartier heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar de inrichting en handhaving van de 30 km-zones in de wijk. Het resultaat is een gedegen rapportage met tal van illustraties, conclusies en aanbevelingen.Verrassend is, dat alleen het noordelijkste gedeelte – tussen de Rembrandtlaan en ’s-Gravensloot – formeel...

Agenda 22 maart 2017 0

Agenda 22 maart 2017

Datum: 22 maart 2017 Start: 20:00 uur Locatie: De Plint, Jozef Israëlslaan 20a Samenstelling: De vergadering is ZONDER Overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (22 februari 2017) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Meerjaren OnderhoudsProgramma Informatie over Pius X Punten van en voor de Wijkagent Batenstein Buiten Terugkoppeling...

0

Meewerken aan de Wijkagenda

Eind 2016 heeft het Wijkplatform een enquête gehouden om de onderwerpen te kunnen vaststellen voor de Wijkagenda 2017-2018. Hiermee willen we de komende twee jaar extra aandacht schenken aan verbeteringen in de wijk Schilderskwartier. Dit willen we bereiken door in werkgroepen aan de gang te gaan met ideeën en initiatieven....