Agenda 21 november 2018

Datum 21 november 2018
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (17 oktober 2018) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Staat van Woerden
  2. Meerjaren Onderhoudsprogramma
  3. Raads InformatieBrief inz Bomenkap
  4. Wijkagenda 2019 - nog even uitstellen
  5. Bredius - nog even uitstellen
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Evaluatie Wijkfeest 2018
 6. Vergaderschema 2019
 7. Meerjaren Onderhouds Programma 2019
 8. Stand van zaken
  1. Wijkagenda 2017-2018
   1. Veiligheid
   2. Grijs & Groen
   3. Samen Zijn - Samen Doen
  2. Project Aardgasvrij
  3. Verkeersdoorstroming Woerden West
 9. Agendapunten volgende  vergadering
 10. Persbericht
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *