Aftrap Verkiezingscampagne

We voelden ons best een beetje trots: als eerste een politiek debat met alle lijsttrekkers. En dat voor een volle zaal belangstellenden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de lijsttrekkers veel van hun aanhang hadden meegenomen, maar toch …

Het begon met een rondje langs de velden. Wat hebben jullie gedaan voor onze wijk en wat gaan jullie doen in de komende vier jaar ?

Alle partijen claimden datgene wat goed gegaan is, zoals woningbouw, de grondwaterproblematiek, wijkgericht werken, winkelopenstelling op zondag en het verzet tegen de olie- en gasboringen in Papekop.

Alle partijen willen voor de komende jaren in ieder geval beter onderhoud van de openbare ruimte, meer groen resp. 1000 bomen erbij, zo mogelijk meer veiligheid, meer woningbouw voor jong en oud, eventueel speciale woonvormen.

Wat de Veiligheid betreft is de wens van partijen om meer BOA’s in te zetten, gekoppeld aan de wijk, en vooral de wijkagent(en) meer zichtbaar en kenbaar te laten zijn. Niet alle partijen zijn vóór camera-toezicht, preventie en samenwerking met JeugdPunt en Streetcornerwork zijn mogelijk een betere oplossing.

Bij Milieu was vanzelfsprekend het project Aardgasvrij een hot item, en voer voor een stevige discussie. Partijen zijn het er over eens, dat aardgasvrij moet, maar verschillen van mening over het tempo waarin dit moet, 2030 of mag het ook wat later ? Benadrukt werd, dat we nu met een pilot bezig zijn, waarvan we moeten / kunnen leren. Progressief Woerden (ook windenergie moet) en D66 (de gasleidingen moeten er echt uit) zijn stelliger dan de andere partijen. VVD, CDA, Sterk Woerden zijn van mening, dat in ieder geval ook veel meer moet worden gedaan aan het creëren van draagvlak. Inwonersbelangen en LijstvanderDoes vonden als enigen, dat er ook moet worden gekeken naar andere alternatieven.

Bij Verkeer kwam onvermijdelijk de verkeersdoorstroming aan de orde. VVD heeft zich sterk gemaakt om de Verkeersvisie op te laten stellen, zowel CDA, VVD als D66 erkenden, dat er de afgelopen 4 jaar niets aan het verminderen van het verkeer was gedaan. Sterk Woerden vindt dat dit probleem moet worden opgelost door de doorstroming op de Hoge Rijndijk aan te pakken, gezien de bestaande rapporten. Progressief Woerden  wil sowieso niet aan de Westelijke Randweg, D66 en SGP willen eerst nog even afwachten en besluit op basis van onderzoeken. VVD, CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes willen de dag na de coalitievorming al direct starten met de aanleg: als rapporten nu al aantonen dat er een reductie is van 44% vrachtwagenverkeer is het onzin om weer veel geld uit te geven aan onderzoeken en rapporten. En ja, er is nog erg weinig gedaan met het Rapport 30km-zones van het Wijkplatform, daar zou toch meer van kunnen worden uitgevoerd.

We zullen binnenkort een compleet verslag van de avond op onze website publiceren. Een stemadvies ? Tja, daar wagen we ons niet aan. Wel ziet u hier onder een impressie van de avond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *