Agenda 22 november 2017

Datum: 22 november 2017
Start: 20:00 uur
Locatie: De Plint, Jozef Israëlslaan
Samenstelling: De vergadering is MET Overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (18 oktober 2017) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Introductie Remco Jutstra, vervanger van Peter Lagarde
  2. Wijkplatform Staatsliedenkwartier (Theo)
  3. Start werkzaamheden reconstructie Vogelbuurt
  4. Voorstel vergaderschema 2018 (Carol)
  5. Definitief Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) 2018 - 2021
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Groen in de wijk - Matthijs Hoes
  1. Maaibeleid
  2. Herplantlijst bomen
  3. Kaalslag Jan Steenstraat / Vincent v Goghlaan / Floris Versterstraat
 6. Wijkschouw 2017 - Hans Zwarteveen
 7. De nieuwe AED - Brigitte van Vessem
 8. Stand van zaken
  1. Wijkagenda 2018-2019
   1. Veiligheid
   2. Milieu
   3. Grijs & Groen
   4. Samen Zijn - Samen Doen
  2. Project Aardgasvrij ==> Informatieavond 29 november
  3. Verkeerssituatie Woerden West
 9. Agendapunten volgende  vergadering
 10. Persbericht
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *