Agenda 19 april 2017

Datum: 19 april 2017
Start: 20:00 uur
Locatie: De Plint, Jozef Israëlslaan
Samenstelling: De vergadering is MET Overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (22 maart 2017) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Meting Oneffenheden ==> Aktiepunt 4
  2. Vraagstelling inzake Meerjaren OnderhoudsProgramma
  3. Email Jacqueline Scheenstra inzake De verbinding
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Gesprek met de BOA's
 6. Rapport 30km zone
 7. Woerden klimaatneutraal / Schilderskwartier Aardgasvrij
 8. Rapportage stand van zaken:
  1. Vrouwencommissie
  2. Verkeer Woerden west
 9. Wijkagenda 2017-2018:
  1. Rapportage werkgroepen
 10. Aanpak Wijkschouw 2017
 11. Agendapunten volgende  vergadering
 12. Persbericht
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *