Agenda 22 maart 2017

Datum: 22 maart 2017
Start: 20:00 uur
Locatie: De Plint, Jozef Israëlslaan 20a
Samenstelling: De vergadering is ZONDER Overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (22 februari 2017) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Meerjaren OnderhoudsProgramma
  2. Informatie over Pius X
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Batenstein Buiten
 6. Terugkoppeling Wijkschouw 2016
 7. Rapportage stand van zaken:
  1. Werkgroep 30km
  2. Vrouwencommissie
  3. Verkeer Woerden west
 8. Wijkagenda 2017-2018:
  1. Indeling / Rapportage werkgroepen
 9. Aanpak Wijkschouw 2017
 10. Agendapunten volgende  vergadering
 11. Persbericht
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *