Het Wijkplatform is een organisatie van en voor de wijkbewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Het Wijkplatform organiseert o.a. wijkoverleggen, een wijkschouw, bewonersavonden, wijkfeesten en buurtactiviteiten. Het Wijkplatform vergadert geregeld samen met gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnswerk. Tevens publiceert het Wijkplatform dri-e à viermaal per jaar een wijkkrant.

Leefbare wijk waar bewoners over meepraten

In onze wijk speelt van alles waar in de vergaderingen van het wijkplatform over wordt gesproken, zoals:

  • nieuwe voorzieningen zoals de brede school en de Plint
  • renovatie en nieuwbouw
  • meldingen van overlast of klachten
  • voorzieningen voor kinderen en jongeren
  • integratie van bewoners uit andere landen
  • bloemen, planten en bomen in het openbaar groen
  • verkeersontwikkelingen
  • sociale veiligheid en verkeersveiligheid
  • criminaliteitscijfers
  • speelplaatsen

Iedere wijk in Woerden heeft een wijkplatform. De gemeente wil wijkgericht werken en bewoners daarbij betrekken. De gemeente heeft zich verplicht om wijkplatforms te informeren en te raadplegen over alle plannen die van belang zijn voor de wijk. Het wijkplatform heeft adviesrecht en krijgt een budget om onkosten en activiteiten te betalen.

Twitter

WPLSCHILDER Jammer de mooie treurwilg bij de Kerkhoflaan is omgevallen....🙁 #woerden https://t.co/r52GvVOjpi
WPLSCHILDER RT @RPLWoerden: Pius X-school eindelijk verkocht: https://t.co/mS5EzyZiVg
WPLSCHILDER RT @Lokaal_Woerden: Prima wijkschouw in het @schilderskwartier veel betrokken bewoners nog veel werk te verrichten voor @gemeentewoerden h…
WPLSCHILDER RT @RemcoJutstra: Mooie zomerse avond voor de wijkschouw @wpv schilderskwartier Woerden https://t.co/FqH1T4Xeva nuttig en leerzaam https://…