Op 9 december 2014 is de Wijkagenda 2015-2016 vastgesteld.

De Wijkagenda is in samenwerking tussen wijkbewoners en de gemeente opgesteld. Doelstelling is, dat de hierop aangegeven onderwerpen in ieder geval de aandacht van de gemeente hebben in de realisatie van het beleid. Daarnaast worden deze onderwerpen nauwkeurig gevolgd door het Wijkplatform Schilderskwartier.

Tegelijkertijd moeten we constateren, dat verschillende onderwerpen al in gang zijn gezet - we springen als het ware op een rijdende trein - en dat naast de gemeente ook andere organisaties met de onderwerpen te maken hebben. Het wijkplatform is hierin afhankelijk van de gemeente c.q. de politiek. Niettemin zullen de onderwerpen steeds weer terugkomen in de platformvergaderingen.

De Wijkagenda bestaat uit:

 1. Vermindering Verkeersintensiteit Rembrandtlaan / Boerendijk
  • Belang: gezondheid en veiligheid
 2. Leegstand Winkelcentrum Tournoysveld
  • Belang: behoud van levendig winkelventrum als hart van de wijk
 3. Aandacht voor zelfredzaamheid / hulp voor wie dit nodig heeft
  • Belang: sociale cohesie in de wijk
 4. 's-Gravensloot: 30 km zone handhaven of andere oplossing bedenken
  • Belang: veiligheid van/voor de bewoners
 5. Fietsgedrag van de (school)jeugd
  • Belang: veiligheid bewoners en medeweggebruikers