Werkgroep 1: Voorzieningen

 

Stimuleren

Context:

In de enquête is gevraagd welke voorzieningen meer aandacht verdienen in het Schilderskwartier. Tijdens de groepsdiscussie zijn een aantal suggesties van de enquête besproken, waarbij de Jeugd, Ouderen, en wat daar tussen in zit de revue is gepasseerd en met name toch ook De Plint (als voorziening) een prominente plaats heeft gekregen. De werktitel voor de Wijkagenda is geworden:

 

Stimulering van ontmoetingen in het Schilderskwartier voor alle leeftijden


Status op 23 augustus 2017:

In samenwerking met o.a. Jongerenwerk zoekt deze werkgroep naar (uitbreiding van de) mogelijkheden voor activiteiten, zoals:
  • Voetballen bij de “Rode Kooi”; mogelijk extra doeltjes plaatsen ?
  • Sportieve activiteiten diverse leeftijden, zowel met als zonder migratie-achtergrond
  • Een “Jeugdhonk”, geen hangplek, maar een plaats voor binnenshuis activiteiten
  • Behoeftes van meisjes t/m 16 jaar, zowel met als zonder migratie-achtergrond; een hiervoor benodigde ruimte binnenshuis voor verschillende activiteiten (koken, make-up, …)
  • Een jeu-de-boules baan voor de wat oudere wijkbewoners, Westdampark of Rode Kooi ?
De werkgroep gaat nadrukkelijk het Speelplaatsenbeleid onder de loep nemen en onderzoekt de bijbehorende budget-/subsidie-mogelijkheden.
Naast de realisatie van deze kwesties is de werkgroep met name op zoek naar vrijwilligers, die kunnen meehelpen om de behoeftes van jongeren èn ouderen in kaart te brengen. Iets voor jou ? Meld je dan aan via