Leefbaarheid in de wijk

Het wijkplatform Schilderskwartier wil de leefbaarheid bevorderen in de wijk.
Wat willen en doen wij?

  • Wij signaleren problemen in de wijk en kaarten dit aan bij de betreffende instanties.
  • In samenwerking met Jeugdpunt willen wij de wijk voor jongeren ook leefbaar maken.
  • Wij hebben een commissie Kleur en Fleur die de wijk groen houdt.
  • Het jaarlijkse wijkfeest wordt door ons georganiseerd.
  • Wij brengen 3 wijkkranten per jaar uit.
Rectificatie n.a.v. Wijkschouw
Wijkschouw 15 juni 2016
Wijkplatform ruimt zwerfvuil op
19 maart: Opschoondag !!
Uitnodiging informatie over Pius X
Plusbus: 4x per week !
’s-Gravensloot wel / niet afsluiten
December: vuurwerk
December: vuurwerk
Buurtkamer: stagiaires aan het woord
Plataan wordt verplaatst
Grondwater Woerden opnieuw in de belangstelling
Geslaagde 20e editie Wijkfeest
Slag voor Tournoysveld
Wijkschouw 10 juni 2015 Wijkplatform Schilderskwartier
Wijkschouw 10 juni 2015
Onbehoorlijk !
Hoorzitting op 26 mei
Spelen met geleend speelgoed
Ze kunnen nog 50 jaar mee !!
Leefbaarheid