In de vierde vergadering van het Wijkplatform Schilderskwartier is het rapport over de 30km-zone aan de orde geweest. Volgens wethouder Ivo ten Hagen kunnen de grote onderdelen een nadere uitwerking zijn van de Verkeersvisie, die nog vóór de zomervakantie wordt verwacht. Kleinere verbeteringen zoals in de schoolgebieden kunnen mogelijk in een eerder stadium al worden opgelost door ze nu al mee te nemen bij de planning voor het volgende jaar.


Naar aanleiding van de Wijkschouw is het Wijkplatform gevraagd een project voor verbetering aan te melden. Na een uitgebreid meetonderzoek is een route voorgesteld, die voor snelle verbetering in aanmerking komt. Het gaat hier om de Floris Versterstraat – Coba Ritsemastraat, waar dagelijks scholieren uit Zegveld en Bodegraven van en naar het Kalsbeek College fietsen. Hier zijn norm-overschrijdende verzakkingen en kuilen geconstateerd.


Daarnaast werd de voortgang van de verschillende werkgroepen van de Wijkagenda 2017-2018 gemeld en besproken. Bij de rondvraag kwam nog een dringende oproep voor een bezorger van de Wijkkrant. Zo’n drie à vier keer per jaar wordt die bezorgd, het gebied tussen de Van Helvoortlaan, de van Kempensingel, de Rembrandtlaan en Ridderstraat kent ca. 350 adressen. Wil je en kun je hier tijd voor maken, meld je dan aan op

Twitter

It seems that module parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username, and that you have inserted the correct keys. Detailed instructions are written in the module settings page.

Facebook