Woensdagavond 21 juni 2017 houden wij weer onze jaarloijkse wijkschouw. We starten om 19:30 op de fiets bij De Plint, Jozef Israëlslaan. De route van dit jaar voert ook weer langs opmerkelijke plaatsen in onze wijk, die we hiermee onder de aandacht willen brengen. Hier vindt u de route van de Wijkschouw.

Ook u bent van harte uitgenodigd mee te fietsen. Wilt u ons nog opmerkzaam maken op een plaats in de wijk, aarzel dan niet dit te melden op .

De vijfde vergadering van het Wijkplatform Schilderskwartier stond in het teken van een tweetal presentaties. Allereerst Madeleen Graafland en Rinie Blauw met een oproep om actief aan de gang te gaan voor Duurzaamheid, zie deze presentatie.

Daarna was het woord aan Frans Drilling, die namens de werkgroep Veiligheid een gedegen presentatie gaf over wat wij zelf ook nog kunnen doen aan veiligheid. Alle bevindingen en tips vindt u hier.

Vervolgens werd het Jaarverslag 2016 inclusief Financieel verslag goedgekeurd en is de Wijkschouw 2017 besproken, waarvan de route was voorbereid door Theo en Carol.

De volledige notulen zullen binnenkort op deze website worden gepubliceerd.

In de laatste vergadering van het Wijkplatform zijn de metingen van de oneffenheden n een aantal straten aan de orde geweest. Dit was reden voor het Wijkplatform om aan de gemeente te vragen versneld onderhoud uit te voeren aan de Floris Versterstraat - Coba Ritsemastraat. Dit is namelijk de fietsroute van de scholieren uit Zegveld en Bodegraven van en naar het Kalsbeekcollege. Dit onderwerp is ook genoemd in het nieuws van 26 april jongstleden, zie: https://youtu.be/ltx4HvLm-Ps

 

Twitter

It seems that module parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username, and that you have inserted the correct keys. Detailed instructions are written in the module settings page.