rehobothMisschien is het u opgevallen: de gemeente van de Rehoboth-kerk is de laatste jaren nogal gegroeid. Reden om een onderzoek te starten naar het opnieuw bouwen van de kerkzaal en moelijk vergroten van het aantal bijzalen. De bouwplannen zijn nog lang niet definitief, er is een haalbaarheidsonderzoek bij de gemeente ingediend.

Omdat de realisatie mogelijk op het grasveld plaatsvindt wil de Rehoboth-kerk vroegtijdig buren en omwonenden informeren en om hun mening vragen. Daartoe wordt een informatieavond belegd op 26 oktober in de hal van de kerk. Vanaf 20:00 uur staan koffie en thee voor u klaar.

politieIn de achtste vergadering van het Wijkplatform Schilderskwartier is uitgebreid aandacht besteed aan de veranderde rol van de Wijkagent. De politie heeft twee belangrijke kerntaken: het handhaven van de rechtsorde en hulpverlening voor wie dat nodig heeft. Dit houdt in: ingrijpen bij / opsporen van strafbare feiten en de helpende hand bieden bij ongelukken en als andere “loketten” (nog) gesloten zijn. De Wijkagent is de schakel tussen de wijkbewoners en de politieorganisatie  en als zodanig het eerste aanspreekpunt bij criminaliteit en openbare orde. Hij/zij is deels op straat aanwezig, maar doet ook veel achter de schermen en bewerkstelligt via zijn/haar netwerk de oplossing van problemen of onregelmatigheden. In het netwerk zitten de gemeente, winkeliers-, bewoners- en welzijns-organisaties. In die zin is de rol van de Wijkagent anders dan de “Oom agent” van een aantal jaren geleden, maar daarom niet minder belangrijk en nuttig.

Omdat veiligheid een zaak van ons allemaal is worden we opgeroepen om onregelmatigheden te melden, zodat hetzij direct, hetzij op een later tijdstip actie kan worden ondernomen. Op deze website en in de Wijkkrant gaan we dieper in op wanneer welke situatie kan worden gemeld op 112, 0900-8844, 0800-7000 of bijv. WhatsApp.

lantaarnpaalDe herfst is weer begonnen, en dan wordt het al snel weer donker buiten. Nu zal het best wel eens voorkomen, dat de straatverlichting defect is. Dat vinden wij niet prettig, maar de gemeente ook niet. Daarom roept de gemeente op om dit zo snel mogelijk te melden, zodat zij dit in orde kan laten maken. Hoe ? Op deze poster ziet u hoe dit het beste kan worden gemeld. Zo kunnen we allemaal snel genieten van een goed werkende straatverlichting.

Twitter

It seems that module parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username, and that you have inserted the correct keys. Detailed instructions are written in the module settings page.

Facebook